Par LLT - Latvijas Lūgšanu tīkls

Latvijas Lūgšanu tīkls (LLT) dibināts 2014. gada februārī, tā ir starpkonfesionāla lūgšanu kalpošana un tās mērķis ir aicināt Latvijas, kā arī citu tautu kristiešus lūgt par Latviju un cilvēkiem. Latvijas Lūgšanu tīkla moto ir “veicinot vienotas lūgšanas Latvijā.” Mēs ticam un lūdzam par garīgo atmodu mūsu valstī un tautā, mēs lūdzam un aicinām pievienoties to darīt ikvienam kristietim, kuram rūp mūsu garīgais stāvoklis Latvijā. Latvijas Lūgšanu tīkls ir atvērts ikvienam kristietim, lai kalpotu par svētību un ticības celšanu. Mēs vēlamies apvienoties, lai kopīgi celtu Dieva Valstības darbu mūsu zemē neatkarīgi no konfesionālās piederības, tāpēc aicinām ņemt dalību un kalpot kopā, jo vienotībai caur Kristu ir spēks.

Raidījumi

Latvijas Lūgšanu tīkls pārraida iknedēļas tiešraides raidījumu “Lūgšanai ir spēks” un vienu reizi mēnesī raidījumu “Dieva godība”, kurus vada Artūrs Rižeščonoks. Raidījumā “Lūgšanai ir spēks” piedalās dažādu kristīgo draudžu mācītāji, kalpotāji un kalpošanu vadītāji ar mērķi, lai runātu par lūgšanu dzīvi, Dieva spēku, dievbijību, svētumu un citām tēmām. Raidījumu laikā notiek aizlūgšanas par cilvēku vajadzībām. Katru darba dienu tiek publicēta rīta programma “Iesāc jaunu dienu ar To Kungu” kopā ar Artūru Rižeščonoku. Visus raidījumus ir iespējams noskatīties arhīvā mājas lapā www.lugsana.lv vai facebook.com/lugsana.lv lapā.

Dievkalpojumi

Divas reizes mēnesī norisinās Latvijas Lūgšanu tīkla dievkalpojumi dažādās Latvijas pilsētās ar mērķi sapulcināt kristiešus neatkarīgi no konfesionālās piederības, lai kopīgi pielūgtu un pagodinātu Dievu, meklētu Viņa vaigu, saņemtu svaidītu Dieva Vārdu, lūgtu par cilvēkiem, konkrētajām pilsētām un Latvijas garīgo atmodu. Dievkalpojumu tiešraides un ierakstus iespējams noskatīties mājas lapā www.lugsana.lv.

Konferences

Laiku pa laikam norisinās arī Lūgšanu tīkla organizētas Lūgšanu konferences, kurās piedalās kristieši no dažādām kristīgām draudzēm. Konferencēs kalpo mācītāji un kalpotāji no Latvijas un citām valstīm.

Lūgšanu vajadzības

Latvijas Lūgšanu tīkls katru dienu saņem lūgšanu vajadzības e-pastā, caur telefona zvaniem un īsziņām. Par lūgšanu vajadzībām regulāri lūdz Lūgšanu tīkla komanda, kā arī tās tiek pievienotas WhatsApp lūgšanu grupai, kurā pievienoti vairāki desmiti cilvēku, kuri lūdz par lūgšanu vajadzībām.

Dievkalpojumi citās draudzēs

Laiku pa laikam Latvijas Lūgšanu tīkla vadītāju un sludinātāju Artūru Rižeščonoku ar komandu, un reizēm bez komandas uzaicina kalpot kādā no draudzēm svētdienas dievkalpojumos. Ja vēlaties uzaicināt savā draudzē, spiediet virsū - Pieteikuma anketa

Tu vari kļūt par Lūgšanu tīkla līdzstrādnieku un atbalstītāju finansiālajā jomā, lai palīdzētu attīstīt vīziju un mērķus, un nestu svētību caur šo darbu citu cilvēku dzīvēs -www.lugsana.lv/atbalsti.