LLT vadība

Latvijas Lūgšanu tīkla komandas sastāvā pašlaik vairāk kā desmit kalpotāji no dažādām kristīgajām draudzēm, kuri velta laiku, savus līdzekļus un iespējas, lai celtu kopīgi Dieva darbu Latvijā piepildot Lūgšanu tīkla redzējumu un misiju.

Šī kalpošana nav iespējama pastāvēt un funkcionēt bez cilvēku klātbūtnes un atbalsta, tāpēc Dievs ir aicinājis, pavēris kalpošanas iespējas un devis dažādus pienākumus, lai Latvijas Lūgšanu tīkla darbs var notikt un paplašināties. Latvijas Lūgšanu tīkla rīkotajos dievkalpojumos sludina Artūrs Rižeščonoks.