Kāpēc lūgt?

Mums skaidri ir jāsaprot, ka Dievs pats ir noteicis Svētajos Rakstos mums lūgt, jo bez lūgšanas Dievs neko nedara. Kristiešiem ir jāņem vērā Dieva noliktais Vārds un jārīkojas saskaņā pēc tā, lai ikviens kas pie Viņa griežas saņemtu gaidīto atbildi. Šeit ir īsi četri punkti par to kāpēc mums būtu jālūdz.

  1. Mēs lūdzam, jo mēs mīlam Dievu. Mēs pavadām laiku kopā ar Dievu lūgšanā un sarunājamies, jo mēs Viņu mīlam. Tāpat kā vīrs un sieva, kas tik ļoti viens oru mīl, jūt vēlmi būt kopā un sazināties, tāpēc mēs - ja mēs mīlam Dievu - būs vēlme būt kopā ar Viņu un sadraudzībā ar Viņu un no tā izriet patiesa mīlestība no mūsu sirds uz Dievu.

  2. Mēs lūdzam, jo mēs esam atkarīgi no Dieva. Dievs ir mūsu avots. Viņš ir mūsu dzīve (Kolosiešiem 3:4). Caur lūgšanu mēs saņemam mierinājumu, spēku un visus citus resursus, kas mums ir nepieciešams, dzīvē - gan dabiski, gan garīgi. Lūgšana - attiecības ar Dievu - ir nepieciešams gan mūsu garīgajā, gan arī dabiskajā dzīvē.

  3. Mums ir nepieciešams lūgt, lai pretotos kārdinājumiem. “Esiet nomodā un lūdziet Dievu, lai jūs nekristu kārdināšanā.” (Mt. 26:41). Daudz grēku ir Dieva vaiga nemeklēšanas rezultātā. Nelūdzot, mēs esam vāji, citi ir vājāki un sātans gūst priekšrocības mūsu dzīvē.

  4. Mums ir nepieciešams lūgtu, jo Dievs mums pavēl to darīt. “Turpiniet dedzīgi lūgt, esiet modri tajā ar pateicību.” (Kolosiešiem 4:2). “Tad viņš [Jēzus] runāja līdzību viņiem, ka vienmēr ir jālūdz un nebūs pagurt.” (Lūkas 18:1). Nepieciešamība lūgt, ir tikpat liela kā Dieva autoritāte, kas mums pavēl: “. Lūdziet bez mitēšanās” (1 Tesaloniķiešiem 5:17). Lūgšana ir tik svarīga, ka bez tās Dievs neko šeit virs zemes nevar darīt, tāpēc Viņš mums pavēl lūgt. Mums būtu pat jāatsakās no daudzām lietām, gavējot un veltoties Dievam, lai lūgtu vairāk un ar lielāku atdevi. (Mateja 6:16; Lūkas 6:12; Lūkas 21:36; Kolosiešiem 4:2; 2 Korintiešiem 11:27).