Lūgšanu vajadzība

Jēzus ir sacījis: “Ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos." (Mateja 18:20).
Latvijas Lūgšanu tīkls apvieno kristiešus no dažādām kristiešu draudzēm un mēs ticam pamatojoties Svētajos Rakstos, ka Dievam nekas nav neiespējams. Šodien cilvēkiem ir daudz un dažādas vajadzības, kā arī ciešanas un sāpes, taču mums ir brīnišķīga privilēģija uzticēties Varenajam Dievam un kopā lūgt par mums apkārt dzīvojošajiem cilvēkiem.
Šo gadu laikā esam dzirdējuši varenas un iepriecinošas liecības par to kā Dievs ir dziedinājis cilvēkus ar neārstējamām slimībām, cilvēkus, kuri ir atradušies nāves briesmās, kā arī atbildētas lūgšanas par dažādiem jautājumiem un problēmām - finansiālā jomā, laulības dzīvē, kalpošanā un darba jautājumos.
Iesūtiet savu lūgšanu vajadzību un par jums lūgs Latvijas Lūgšanu tīkla lūgšanu komanda