Atbalsti Dieva darbu Latvijā!

Mēs esam pateicīgi Dievam par katru jūsu ziedojumu, ko saņem Latvijas Lūgšanu tīkls. Mēs ticam, ka ikviens ziedojums, neatkarīgi no ziedotās summas, mums palīdz celt Dieva Valstības darbu caur šo Lūgšanu kalpošanu. Latvijas Lūgšanu tīklam nav regulāru ienākumu, tāpēc mēs esam no sirds pateicīgi ikvienam, kas sēj šajā darbā - paldies par katru eiro!

Mēs vēlamies celt Dieva Valstības darbu caur šo kalpošanu un ticam, ka katra jūsu pienestā daļa mums palīdzēs īstenot Dieva plānus un mērķus, jo Tā Kunga griba ir tā, ka mēs strādājam kopā, jo šis ir kopīgs darbs.

Katru mēnesi Latvijas Lūgšanu tīklam jāapmaksā TV studijas telpu īre, tāpēc lūdzam arī jūs ņemt dalību ar savu ziedojumu, lai varam kopīgi kalpot Dieva darbā.

Ziedojumus Latvijas Lūgšanu tīklam iespējams nodot arī TV studijā, Jelgavā, sazinoties ar mums, zvanot uz tel.:20077958 vai rakstot uz e-pastu: [email protected].

Ziedojumu konts:
Biedrība Latvijas Lūgšanu tīkls
BIC/SWIFT: HABALV22
Adrese: Jelgava, Ganību iela 123, LV-3007
Reģ.Nr.: 40008242875
IBAN konts: LV02HABA0551040795659
Banka: "Swedbank" AS
Mērķis: Ziedojums / ikmēneša ziedojums
finanšu sadalījums
VIENREIZĒJS ZIEDOJUMS - Jūsu iesniegtie dati ir konfidenciāla informācija un tā netiks izpausta. Jūsu telefons, adrese un e-pasts mums ir nepieciešams, lai jums personīgi pateiktos par atbalstu, informētu par tuvākajiem jaunumiem un kalpošanas darbu.

IKMĒNEŠA ZIEDOJUMS - Jūsu iesniegtie dati ir konfidenciāla informācija un tā netiks izpausta. Jūsu telefons, adrese un e-pasts mums ir nepieciešams, lai jums personīgi pateiktos par atbalstu, informētu par tuvākajiem jaunumiem un kalpošanas darbu.

(Ja jūs vēlaties finansiāli atbalstīt Artūru Rižeščonoku un viņa ģimeni, šeit būs konts: LV16HABA0551018076164, Banka: Swedbank, mērķis: atbalsts).